Đồng Tháp trong chặng đường xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

1
286

Đế phát triển kinh tế kết hợp thay đổi bộ mặt nông thôn, Chính phủ đã phát động phong trào xây dựng nông thôn mới trên cả nước. Đây là chương trình mục tiêu quốc gia có sức ảnh hưởng lớn tới kinh tế – xã hội cũng như góp phần làm thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Hòa cùng không khí đó, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp cũng không ngừng phấn đấu, phát triển và xây dựng từng ngày để đạt những chỉ tiêu đã đề ra. Cùng Đất sen hồng tìm hiểu rõ hơn những gì mà Đồng Tháp đã đạt được trong hành trình xây dựng nông thôn mới của mình nhé!

xay-dung-nong-thon-moi-o-dong-thap
Nông thôn mới góp phần phát triển kinh tế – xã hội – Ảnh: internet

Nông thôn mới là gì? Tại sao phải xây dựng nông thôn mới?

“Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới” là chủ trương tổng thể về những nhiệm vụ liên quan tới phát triển phát triển kinh tế – xã hội bao gồm: phát triển nông nghiệp – công nghiệp và dịch vụ, đổi mới bộ mặt nông thôn thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống vật chất – tinh thần của người dân.

Xây dựng nông thôn mới là cách để tận dụng và phát huy hết tiềm năng về nông nghiệp của nước ta, đồng thời khắc phục tình trạng còn hạn chế về khoa học – kĩ thuật cũng như sức cạnh tranh của ngành nông sản trên thị trường. Tình trạng hạ tầng cơ sở còn lạc hậu, chưa đồng bộ cũng như đời sống người dân còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo ở mức cao cũng là những vấn đề cần phải cải thiện.

dong-thap-xay-dung-nong-thon-moi
Áp dụng cơ giới hoá nông nghiệp – Ảnh: internet

Bên cạnh đó, chung tay thực hiện chủ trương đến năm 2020 để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp thì vấn đề xây dựng nông thôn mới là vô cùng cấp thiết.

Mục tiêu và nội dung chương trình của Chính phủ

Ngày 4/6/2010, “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020” đã được phê duyệt với mục tiêu số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới là 20% (vào năm 2015) và nâng lên 50% (năm 2020).

Nội dung chương trình:

 1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
 2. Phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội: hoàn thiện đường giao thông, hệ thống thủy lợi, các công trình cung cấp điện, các cơ sở giáo dục, công trình phục vụ nhu cầu về văn hóa thể thao, y tế và các công trình phụ trợ.
 3. Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế: đẩy nhanh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp, bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.
 4. Giảm nghèo và an sinh xã hội: thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, thực hiện các chương trình an sinh xã hội.
 5. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất: phát triển kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã; phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn; xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các loại hình kinh tế ở nông thôn.
 6. Phát triển giáo dục – đào tạo ở nông thôn.
 7. Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn.
 8. Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn: đảm bảo có nhà văn hóa xã, có bưu điện và điểm internet đạt chuẩn.
 9. Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt sạch và hợp vệ sinh; bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái trên địa bàn xã; xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải ở các xã; chỉnh trang, cải tạo nghĩa trang; phát triển cây xanh ở các công trình công cộng.
nong-thon-moi-dong-thap
Nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn – Ảnh: internet
 1. Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn: đào tạo cán bộ, ban hành chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ về công tác ở các xã.
 2. Giữ vững an ninh, trật tự xã hội: ban hành nội quy về trật tự, an ninh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu.

Tỉnh Đồng Tháp với chương trình xây dựng nông thôn mới

Phương hướng thực hiện

Là một tỉnh với đa dạng tài nguyên nông nghiệp, Đồng Tháp có tiềm năng trong việc triển khai các mô hình chuyên canh, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn để đáp ứng vấn đề chế biến và xuất khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có những điều kiện để xây dựng các khu công nghiệp, khu chợ đầu mối, khu thương mại, khu dân cư mới… theo định hướng phát triển.

Chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 và 2015 – 2020 với những kế hoạch và mục tiêu cụ thể. Từ 2013, tỉnh còn phân công các Tỉnh ủy viên, Trưởng ngành theo sát các xã điểm trong quá trình xây dựng nông thôn mới để nâng cao vai trò lãnh đạo và chỉ đạo.

Về trình độ chuyên môn của các cán bộ phụ trách, tỉnh cũng tổ chức các lớp tập huấn để giúp các đồng chí hiểu đúng, hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa và nội dung mà Chính phủ triển khai. Điều này còn giúp định hướng đúng đắn trong cách thức quản lý và triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình, đồng thời tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những điều hay, điều mới.

lang-hoa-sa-dec
Hình thành các vùng chuyên canh để phát triển nông nghiệp – Ảnh: internet

Đối với người dân, tỉnh cũng có chính sách hỗ trợ như đưa người dân đi xuất khẩu lao động, cung cấp kiến thức về kinh tế cũng như phát động phong trào thi đua xây dựng làng quê nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động người dân tham gia.

Để nâng cao hiệu quả, công tác xây dựng, triển khai kế hoạch kết hợp hướng dẫn, rà soát thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới cũng được áp dụng một cách tích cực và có hiệu quả.

Kết quả đạt được

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, tính đến thời điểm hiện tại, Đồng Tháp đã đạt được những kết quả bước đầu rất khả quan so với kì vọng: với 3 thành phố trực thuộc tỉnh (thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thành phố Hồng Ngự), huyện Tháp Mười và 78 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo các thống kê, con số hơn 97.317 tỷ đồng là tổng số vốn mà tỉnh đã huy động được trong giai đoạn 2016 – 2020 cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ có những kết quả khả quan ở khía cạnh đời sống vật chất của người dân nông thôn, cơ sở hạ tầng ở đây cũng có những bước chuyển đáng kể. Hệ thống thủy lợi, đường sá, điện thắp sáng cũng như trường học trên địa bàn làng quê đã được cải thiện hoặc xây mới. Các mô hình sản xuất hiệu quả như canh tác lúa lý tưởng, sản xuất hữu cơ cũng mang lại sự đổi khác trong phương thức sản xuất truyền thống của người dân.

cong-nhan-thanh-pho-sa-sec-hong-ngu-cao-lanh-huyen-thap-muoi-dat-nong-thon-moi
Lễ công bố cho Tp. Cao Lãnh, Tp. Hồng Ngự, Tp Sa Đéc và huyện Tháp Mười – Ảnh hoàn thành nông thôn mới: internet

Dự kiến tới cuối năm 2020, tỉnh sẽ có thêm 20 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới và 1 huyện đạt 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới. Với 14 xã thực hiện xã nông thôn mới nâng cao thì có 5 xã đạt 17 – 18 tiêu chí, 6 xã đạt 15 – 16 tiêu chí và 3 xã đạt 12 – 14 tiêu chí. Dự kiến vào cuối năm 2020, sẽ có 3 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, dự kiến thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 45,6 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo nằm ở mức 1,28% và 70% người dân ở đây có nước sạch theo quy chuẩn để sử dụng.

Phương hướng cho giai đoạn tiếp theo

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đồng Tháp vẫn đang có những kế hoạch để tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu để huyện Cao Lãnh và huyện Châu Thành hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn. Các đơn vị hành chính đã đạt nông thôn mới tiếp tục phấn đấu để được công nhận là nông thôn mới nâng cao.

my-quan-diem-nhan-cua-chuong-trinh
Nâng cao là phương hướng phấn đấu trong tương lai – Ảnh: internet

Về những mục tiêu trong các giai đoạn sắp tới, tỉnh Đồng Tháp cũng đã có chủ trương và những con số cụ thể để toàn tỉnh phấn đấu thực hiện:

 • Giai đoạn 2021-2025: đến cuối giai đoạn, cơ bản khoảng 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 30% đạt chuẩn nâng cao), 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người gấp 1.6 lần so với năm 2020.
 • Giai đoạn 2025-2030: có trên 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (50% số xã đạt chuẩn nâng cao), 10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới sau khi kết thúc giai đoạn. Thu nhập bình quân gấp 1.6 lần so với năm 2025.

Để đạt được những thành quả đó, tỉnh cũng đã có kế hoạch huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình, phát triển nông nghiệp bền vững gắn với tái cơ cấu nông nghiệp để tạo đà phát triển cho tương lai.

ca-tra-thuy-san-chu-luc-dong-thap
Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nuôi trồng – Ảnh: internet

Hoà cùng mục tiêu chung của cả nước về xây dựng nông thôn mới, bước đầu tỉnh Đồng Tháp cơ bản đã hoàn thành vượt chỉ tiêu mà mình đặt ra. Trong một tương lai không xa, Đất sen hồng hy vọng không chỉ riêng Đồng Tháp mà trên cả nước, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới sẽ đạt được những kết quả tốt hơn nữa để đất nước chúng ta ngày càng phát triển và hội nhập.

Tác giả: Trầm

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây